Scenekunstbruket har opprettet et samarbeidsutvalg, med representanter fra fylkeskommunene, Kulturtanken og Scenekunstbruket.  Utvalgets oppgave  er å sørge for et tettere samarbeid mellom de ulike delene i scenekunstformidlingen og god informasjonsflyt, samt erfaringsutveksling og fagutvikling i fylkesnettverket i arbeidet med Den kulturelle skolesekken og på scenekunstfeltet. 

SU skal blant annet lokalisere aktuelle problemstillinger og muligheter, samt planlegge hvordan og hvor dette skal presenteres i og for nettverket.   

Vårt første Samarbeidsutvalg har god bredde i geografi og skoleløp, og gjenspeiler mangfoldet av erfaringer, utfordringer og oppgaver på scenekunstfeltet i fylkeskommunene.  

Scenekunstbrukets Samarbeidsutvalg 2020/2021:  

Anders Gaarder Karterudseter, fagkonsulent scenekunst i DKS Oslo 
Anette Storli Andersen, fagkoordinator scenekunst i DKS Vestfold & Telemark 
Anna Josefine Kvaløsæter,  fagansvar scenekunst i DKS Trøndelag og UKM  
Guro Strand, hovedansvar scenekunst grunnskole  i DKS Vestland 
Ida Hevrøy, produsent for scenekunst i DKS Nordland 
Katrine Kirsebom Pettersen, rådgiver scenekunst i DKS Viken 
Ragnhild Tronstad, fagansvarlig scenekunst i Kulturtanken 

Fra Scenekunstbruket sitter:

Ådne Sekkelsten, daglig leder 
Gabrielle Haga, faglig rådgiver 
Vidar Thorbjørnsen, styreleder  

Onsdag 22. april hadde vi vårt første møte i SU, der samtalen naturlig nok dreide seg rundt situasjonen rundt smittevernstiltakene, og konsekvensene dette har for scenekunst generelt, og tilbudet til barn og ungdom gjennom DKS i inneværende skoleår spesielt.