Kloden og Scenekunstbruket har inngått et samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) om en kursrekke i scenekunst for det unge publikummet. Gjennom våren og høsten skal vi innom produsentrollen, strategier i arbeid med målgrupper og scenekunst for barn og ungdom i et historisk perspektiv. Og så har vi invitert med oss regissør/skuespiller Hildur Kristinsdottir og dramatiker/instruktør Torill Solvang til en fagdag om samtidspraksiser i scenekunst for barn og unge.

Det frie hvafornoe?

Hva vil det egentlig si å arbeide i det frie scenekunstfeltet? Hvilke støtteordninger finnes? Hvordan drifter jeg mitt eget kompani? Hvordan lager jeg en god søknad? Hvor kan jeg få jobb, om jeg vil satse på scenekunst for barn og unge? Eirik Willyson, produsent for Kloden, har i løpet av januar i år gitt andre klasse på skuespillerlinja en innføring i grunnleggende produsentoppgaver, samt en oversikt over feltet scenekunst for barn og unge slik at studentene vet om hvilke muligheter som finnes i festivaler, scener og støtteordninger.

Hvordan jobbe kunstnerisk på egenhånd?

Med eget kompani har man full kunstnerisk kontroll over eget verk. Kjell Moberg er kunstnerisk leder på Kloden, og for sitt eget kompani NiE, som har jobbet internasjonalt med scenekunst for barn og unge i tjue år. I midten av februar møter han studentene i en ukes workshop med utgangspunkt i sitt arbeid med skuespillere og med fokus på målgruppearbeid.

Vi har også invitert med oss Toril Solvang og Hildur Kristindottir, to toneangivende scenekunstnere som har arbeidet mye med barn og unge. De skal dele tanker om egen praksis og gjennomføre et verksted med studentene.

Historisk og internasjonalt perspektiv

Hvordan var ståa for 20 år siden, og hvor er vi nå? Hvordan er norsk scenekunst for barn og unge sammenliknet med andre land? Norsk Scenekunstbruk og Kloden presenterer historisk utvikling og internasjonale strømninger innen scenekunst for det unge publikummet. Ved Ådne Sekkelsten og Kjell Moberg.


Foto: Jo Even Bjørke. Verk: This is it – Gardar Eide Einarsson