Vi justerer våre satser i prisutregningen for produksjoner i vårt repertoar med 4,9 %.  De nye satsene er i tråd med lønnsveksten de siste to årene, samt KS sin anbefaling av satsene innenfor Den kulturelle skolesekken.

Som medlem av Norsk teater- og orkesterforening (NTO), er det viktig for Scenekunstbruket å bidra til at oppdragsgivere i vårt formidlingsnettverk sikrer kunstnere i ulike ansettelsesformer trygghet og forutsigbarhet i form av anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Langt på vei er NTO-institusjonene som arbeidsgivere normdannende for oppdragsbetingelsene på sine områder, og vi ønsker i størst mulig grad å følge de samme standardene i Scenekunstbrukets prisavtaler med kunstnerne.

Scenekunstbruket utarbeider forpliktende prisavtaler med kunstnerne for forestillingene i Norsk scenekunstbruk og justerer prisavtalene årlig ihht. pris- og lønnsomregningsfaktoren for bevilgninger til kulturinstitusjoner på Statsbudsjettet og lønnsregulativene til fagforbundene. Det vises også til særskilt avtale fra 2015, inngått med Norsk Skuespillerforbund (NSF) og Norske Dansekunstnere (NODA) om justering honorarsatsene.

Dette innebærer at vi, i våre prisutregninger for produksjoner som er inkludert i Scenekunstbrukets repertoar, justerer honorarsatsen fra 2015-nivå på kr 3.718,- til kr 3.899,- gjeldende fra 1.8.2017.

For teaterinstitusjoner som er omfattet av den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk teater- og orkesterforening/Spekter og fagforbundene, nyttes satser etter denne ved prisfastsetting.

 

Foto: NIE – We come from far far Away, som for øyeblikket er på turné i DKS gjennom Scenekunstbruket.