– Formidling, kvalitet og kompetanse

Scenekunstbruket ser med svært positivt blikk på kulturutredningens fokus på formidling, publikumsrettede aktiviteter og kvalitet samt en økt satsing på Den kulturelle skolesekken fremover. Det er flott at den kulturelle grunnmuren løftes frem. Uten denne hadde ikke Scenekunstbrukets reisverk hatt noe å stå på. Vi er også glade for at utredningen synliggjør mangler.

Den kulturelle skolesekken består av mange ulike aktører fra nasjonalt til lokalt nivå, med ulike behov og styrker, men vi opplever dog at utredningen ikke er nøyaktig nok med å definere de ulike aktørene.

I 2010 viste økningen i midler til Scenekunstbruket en direkte sammenheng med økte publikumstall og produksjoner. Til tross for dette, er ikke økte midler til Scenekunstbrukets formidling nevnt annet enn generelt under styrking av Den kulturelle skolesekken. Vi syns dette er bekymringsfullt i forhold til synliggjøringen av både vårt arbeid på sentralt nivå, samt arbeidet som legges ned regionalt og lokalt.

 

Kulturtredningen fokuserer på formidling, kvalitet og kompetanse; felt Scenekunstbruket jobber aktivt med.

 

Formidling og publikum
Scenekunstbrukets repertoar hadde i fjor et publikum på 272.202 barn og unge, fordelt over 18 fylker. Gjennom Den kulturelle skolesekken sørger vi for kulturelt medlemskap uavhengig av bakgrunn og Scenekunstbruket er den største formidleren av scenekunst til en yngre målgruppe i Norge.

Når kulturutredningen ønsker økt innhold til de ulike kunst- og kulturhusene, kan vi være en viktig aktør og støttespiller, med et allerede bredt repertoar og godt etablert formidlingssystem. Vi ønsker i tillegg til å formidle forestillinger fra regionale og nasjonale institusjonsteatre. Det vil imidlertid kreve en betydelig økning i bevilgningene.

Som nevnt ser vi en direkte sammenheng mellom økte tildelinger, flere forestillinger og økte publikumstall. Scenekunstbruket har gjennom Den kulturelle skolesekken hatt en betydelig rolle i økningen av de frie scenekunstfeltets publikum.

Kvalitet
Scenekunstbruket kvalitetsvurderer forestillinger i samarbeid med kunstnerisk råd, samt i tett dialog med fylkesnettverket. Det legges vekt på kunstnerisk kvalitet, og at repertoaret skal vise et mangfold av uttrykksformer og formater. Vi ser det som viktig å ha en kontinuerlig dialog på hva kvalitet innebærer. Repertoaret og nettverket tilrettelegger for at barn og unge får tilgang på kunst av høy kvalitet, uavhengig av bosted og lokale tilbud.

Kompetanse
Økt kvalitet krever økt kunnskap, og kompetansehevende tiltak for både scenekunstnere og arrangører står sentralt i Scenekunstbrukets arbeid. Scenekunstfestivalen Showbox, nettverksmøter og seminarer er viktige virkemidler. I tillegg både produserer og tilrettelegger vi opptak av seminarer og debatter for vår egen webtv-kanal, kanal scenekunst. På denne måten sikrer vi at viktige innspill ikke forsvinner, samt at flere får tilgang på kunnskapsutvekslingene.