Som første sammenslåtte fylke har Trøndelag inngått ny avtale med Scenekunstbruket. Irene Rosenblom, fagkoordinator i Avdeling for kultur og folkehelse, Seksjon kunst og kultur sier – “Trøndelag fylkeskommune ønsker å videreføre avtalen som begge fylkene har hatt, fordi det er fint å være tilknyttet Scenekunstbruket som faglig aktør med en kvalitetssikret produksjonsbank og muligheter til å få refusjon på utgiftene.”

Scenekunstbruket har et medlemsnettverk av fylkeskommuner og deres lokale arrangører.
Nettverket omfatter i dag 17 av 18 fylker.

Insentivmidler

Arrangører i nettverket mottar insentivmidler fra Scenekunstbruket. Det innebærer at arrangøren får refundert inntil 50 prosent av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar.

Arrangøren

Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger. Arrangøren tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler eventuelle spillejobber/turné. Arrangører i Scenekunstbrukets medlemsfylker bør ta kontakt med sin fylkeskommune for eventuell tilknytning til eksisterende ordninger.

Repertoar og kvalitetsvurdering

Scenekunstbruket ser og kvalitetsvurderer forestillinger i samarbeid med vårt kunstneriske råd, og i dialog med kulturkontaktene i fylkene. Vi legger vekt på kunstnerisk kvalitet, og at repertoaret skal vise et mangfold av uttrykksformer og formater. Mer info om kunstnerisk råd finner du her.

 

Foto: Alice i Eventyrland – Feil teater er for øyeblikket på turné i Trøndelag.