Scenekunstbruket har inngått avtale med Oslo, og med dette er alle fylkene i Norge en del av vårt nettverk.

Kristin Falck, seksjonsjef DKS og praktisk-estetiske fag i Oslo sier – “Scenekunstbruket representerer et solid faglig nettverk som er viktig for kvalitetsutvikling i norsk scenekunst for barn og unge, og høyst relevant for DKS Oslo å være en del av. Scenekunstbruket har også en produksjonsbank med profesjonelt nivå, og en insentivordningen som har vist seg velfungerende over tid og har bidratt til profesjonalisering av feltet. I DKS Oslo er vi derfor veldig glade for å være med i Scenekunstbruket og gleder oss til å bidra til dette fellesskapet framover.”

Nasjonalt fagmiljø

Scenekunstbruket er et nasjonalt kompetansesenter for scenekunstfeltet for barn og unge. Vi bidrar til utvikling og styrking av feltet scenekunst for barn og unge, og skaper fora hvor nye ideer, erfaringer og diskusjoner kan deles og gi felles referanser. Vi legger stor vekt på samarbeid, publikumsutvikling, diskusjon, og nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi har et medlemsnettverk av fylkeskommuner og deres lokale arrangører som omfatter alle landets fylker. Les mer om Scenekunstbruket her.

Insentivmidler

Arrangører i nettverket mottar insentivmidler fra Scenekunstbruket. Det innebærer at arrangøren får refundert inntil 50 prosent av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar.

Repertoar og kvalitetsvurdering

Scenekunstbruket ser og kvalitetsvurderer forestillinger i samarbeid med vårt kunstneriske råd, og i dialog med vårt nettverk i fylkene. Vi legger vekt på kunstnerisk kvalitet, og at repertoaret skal vise et mangfold av uttrykksformer og formater. Mer info om kunstnerisk råd finner du her.

Arrangøren

Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger. Arrangøren tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler eventuelle spillejobber/turné. Arrangører i Scenekunstbrukets medlemsfylker bør ta kontakt med sin fylkeskommune for eventuell tilknytning til eksisterende ordninger.

Foto: Klassikere for Kids – Forbrytelse og Straff. Foto: Kristinn Gudlaugsson. Forestillingen har nettopp spilt for videregående skoler i Oslo.

Scenekunstbruket har inngått avtale med Oslo