tg.performance.ritual skaper situasjoner og forestillinger hvor formen inspireres av ritualet gjennom det naive, enkle og sentimentale i møtet med mer urbane uttrykksformer som konsert, happenings, performance og sted-spesifikke arbeider. WHITE / SPOT er et interaktivt on-going performancearbeid som ble startet i mai under Oslo Open i år. Den inviterer til en samtale på flere plan, både interaktivt og indirekte, om den mulige endringen av ikoner og deres symbolverdi og betydning i dag. Korte lydbilder, tekstfragmenter, og korte bevegelsessekvenser foregår i et landskap, et rom som tilskueren etterhvert blir invitert helt inn i. Utøveren beveger seg på en skala fra non-acting, dagligdags og direkte henvendelse, til distansert å skli inn i bildet i rommet. De ulike lagene av bildeskaping og interaktivitet henter inspirasjon fra ritualer, foredrag, konsertgrep o.a. Rommet er i kontinuerlig endring gjennom og mellom hver visning. Fokuset er tverrfaglig. Kunstneren er ansvarlig for alle delene av arbeidet: Rom, lyd, kostyme, tekst og utøvelse.

Kommentarer til workshop:
Workshops i tilknytning til rom og sted: -Prosjektet kan utvikles til et aktivt prosjekt for en gruppe elever som kan gjøre en workshop for å finne spillestedet på sin skole og klargjøre det etter retningslinjer fra kunstneren. -Elevene kan ledes igjennom en egen prosess i å skape seg et eget rom med x-antall elementer. -Spillestedet kan også være i det offentlige rom og krever litt andre ressurser, men kan involvere skolen på en annen måte som et samarbeidsprosjekt med kunstneren. Man kan lete i nærmiljøet etter et sted som møter innholdet og rammene. Kunstneren kan også velge en ramme for valg av sted i det offentlige rom. Dvs knytte begrensninger mht valg av sted. Aktuelle steder: I tilknytning til det lokale biblioteket (inne); punkt ute som man ser fra avstand, med åpent rom rundt, gjerne på en høyde; i tilknytning til en brukthandel/eller butikk med mange ting, inne/ute. Tidsrom: Gjerne 1 uke med halve dager eller 3 dager med hele dager

Maks kapasitet:
7

Elektriske krav:
vanlig strømuttak på 2 vegger, helst langs gulvet

Varighet:
25

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 5-10. Høyde: 3-5. Dybde: 5-10

Antall teater teknikere som kreves:
1

Tone Alvilde Gellein
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Tone Alvilde Gellein
toneart3@broadpark.no
4790652603