Walk Cat, Walk! Hvem er det egentlig som ber ‘katten’ om å gå? Med denne forestillingen, tar Transiteatret et oppgjør med en moderne kroppskultur. Hvilke krefter er det som setter ‘standarden’ som tvinger klesstørrelsene nedover og gjør det anorektiske til det vakre? Men teaterets kritiske spørsmål vil samtidig bli til et spørsmål rettet mot kunsten og kunstneren selv. Slik har “Walk Cat, Walk!” på sett og vis blitt til et teater om Teateret. Eller sagt på annen måte; til et teater som vender seg kritisk mot seg selv. I en forestilling av bruddstykker, som sceniske variasjoner over et tema, letes det etter forbindelsen mellom catwalken og scenen, mellom modellen og filmstjernen. Når rampelyset settes på, er det derfor kunstens, glamorens og kulturindustriens egne skyggesider som lyses opp. Transiteatret er for tiden en av de absolutt mest aktive frie aktørene på teaterscenen i Bergen. Transiteatret arbeider med det klassiske teaterspråket, men kvesser det om til et redskap som viser visshet og kjennskap til teaterarv og samtidens brede spekter av teateruttrykk. Skuespilleren som stilisert, rytmisk og sterkt fysisk aksjonist i teater som etterlater rom for spørsmål, engasjement og erkjenning, viser referanser til både russisk avantgarde innenfor teateret og Brechts instrumentering av teateret som politisk redskap. Walk Cat, Walk! er kompaniets seneste forestilling. Denne forestillingen ser på sammenhengen mellom kultur og kroppskultur, mellom kunstsfære og motesfære. Hvor fokusert og selvbevisst er kunsten, eventuelt kunstneren sitt blikk på seg selv. Er parallellen mellom kunstarena og catwalk relevant? Kompaniets ambisjonar strekker seg tydelig utover det å være et alternativ til det etablerte. Bak produksjonene ligger et engasjement og et fokus som uttrykker viljen til å skape teaterforestillinger med en fot i, og med krass kommentar til samtiden. Både politisk, kulturelt og kunstnerisk er Transiteatret potent teater som ikke lenger viser seg å bare være et alternativ.

Kommentarer til workshop:
På oppfordring holdes foredraget "Musikken i Teateret og Teateret i Musikken" , et innblikk i Tore Vagn Lids regi/dramaturgiarbeid i Transiteatret-Bergen . Foredraget legges praktisk opp med demonstrasjoner av grep i forestillingen. Foredraget ble sist hold ved Universitetet i Hildesheim - Institut für Musik und Musikwissenschaft, sommeren 2003. For mer informasjon, ta kontakt med gruppen.

Maks kapasitet:
200

Elektriske krav:
Se under

Varighet:
1

Opprigg:
450

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 7-10. Høyde: 4-6. Dybde: 7-10

Eli Hydle
Annet

Tor Christian Faugstad Bleikli
Skuespiller

Camilla Skrede Johannessen
Skuespiller, Danser

Elsabeth Lahr
Skuespiller

Tore Vagn Lid
Annet

Trine Thom Moe
Annet

Ketil Moland Olsen
Annet

Karianne Stangenes
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Tore Vagn Lid
transiteatret@hotmail.com
92819654