En forestilling for alle dem som har vært – eller som har tenkt å bli – opptatt av det motsatte kjønn. En frisk og ærlig teaterforestilling rettet mot ungdom.

Vi møter to unge menn – den ene er sivilarbeider på et teater, og den andre er hans arbeidsledige musiker venn som kommer på besøk og forkludrer arbeidsdagen. De befinner seg på scenen på teatret, der sivilarbeiderens oppgave er å rydde på plass kostymer og rekvisitter som ligger strødd utover. 

De er mer opptatt av jenter enn av storpolitikk og den uvisse framtid – lengsel etter jenter, etter å forstå disse fascinerende og ubegripelige skapningene, og sårbarheten rundt dette. De beveger seg høyt og lavt, fra intime betroelser til åpenbart skryt til utagerende sang og dansenummer. Fra vare gitartoner til stand-up komikk og gallakjoledans. 

Begge har et ønske om å stå på scenen selv, og på et tidspunkt ikler de seg kostymene som ligger utover, og gjør en parodi på stykket som spilles der hver kveld. Det er Prins Paris og Gulleplet, for anledningen omgjort til Prins Paris og Gullbananen (de fant ikke noe gulleple).

Ungdomsskoleelever har vært konsulenter i prosessen. Gjennom samtaler og spørreskjema har Grenland Friteater beveget seg inn på temaer som usikkerhet, nysgjerrighet og ubesvarte spørsmål om det motsatte kjønn. Denne kommunikasjonen har vært viktig  i utarbeidelsen av teksten til forestillingen. Målet er å tørre å snakke om brennbare temaer som opptar ungdom, uten moralsk pekefinger.

Hva sier pressen?

Hans Petter Eliassen
Kunstnerisk ansvarlig

Anne-Sophie Erichsen
Annet

Tor Arne Ursin
Annet

Joakim Dan Jørgensen
Annet

Katharina Barbosa Blad
Annet

Carl Henrik Ekblom
Annet

Jesper Halle
Annet

Det Åpne Teater
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Grethe Knudsen
post@grenlandfriteater.com
*
Nettsted