Tordenskjold var kanskje ingen god mann, sett med vår tids øyne. Han var slavehandler, en sjølgod og hensynsløs kriger. Men han var dyktig, fantasifull – og helt klart en tøffing.Så la oss legge innvendingene til side og følge denne fascinerende mannen i Turnékompaniets framføring. Historien strekker seg fra han som 14 år gammel skredder flykter til Trondheim, til han 16 år senere segner sammen med svenske Oberst Stahls lange stikkårde gjennom livet på et potetjorde utenfor Hannover. På denne tiden hadde Tordenskjold rukket å bli en berømt og berykta admiral.Forestillingen er produsert av Turneorganisasjonen i Hedmark, og senere overtatt av Turnékompaniet.Brødrene Anders, Jonas og Peter Kippersund deler på å spille forestillingen. De tilbyr altså tre like, men dog så forskjellige Tordenskjolder; på tre forskjellige steder, men dog til samme tid, hvis ønskelig!

Kommentarer til workshop:
I forbindelse med skoleforestillinger: Ta kontakt, så sender vi lærer-info. Ellers er våre pedagogiske spesialiteter Scenekamp, Improvisasjon og skuespillerteknikk.

Maks kapasitet:
90

Elektriske krav:
Vanlig uttak

Varighet:
45

Opprigg:
20

Nedrigg:
20

Scene dimensjoner:
Bredde: 4. Høyde: 3. Dybde: 3

Jonas Kippersund
Annet

Sarah Jaggi
Regissør

Insomnia Kulturproduksjoner
Annet

Jonas (Anders/Peter) Kippersund
Utøver

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Jonas Kippersund
jonaskippersund@hotmail.com
62582306