En interaktiv danseforestilling som tar utgangspunkt i opplevelse av verden gjennom kroppslige møter; mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene.

Prosjektet beveger seg formmessig mellom å være en forestilling og et verksted, et laboratorium og en safari, der barna på ulike måter inviteres med i utforskning av rom og bevegelse sammen med utøverne. Gjennom sanselig og taktil utforskning av rommet, eller baskete omfavnelser, får publikum oppleve både fysisk kraft og sensibilitet på nært hold. Målet er å utfordre publikum til erfaring av kroppen utover det hverdagslige.

Uttrykket utspiller seg i et taktilt landskap, som utøverne og barna deler- et landskap som kan plasseres på ulike steder på skolen eller andre arenaer. Landskapet fungerer både som forestillingsrom, og som en midlertidig installasjon- et kunstverk i seg selv. Gjennom forestillingens ulike situasjoner transformeres både utøverne og landskapet.

Safarium er spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov, men kan tilpasses alle.

Co produsent: INK2013 (Den Kulturelle Skolesekken og SEANSE)
Støttet av: SPENN, Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og Vestfold fylkeskommune.

Maks kapasitet:
15

Varighet:
60

Opprigg:
60

Nedrigg:
60

Venke Marie Sortland
Koreograf

Ina Coll Kjølmoen
Koreograf

Marianne Skjeldal
Danser

Sigrid Hirsh Kopperdal
Danser

Ina Coll Kjølmoen
Danser

Camilla Wexels Riiser
Annet

Grunnpris A
23260

Grunnpris B
23720

Merkad til pris
Fra 1.august er prisene GP A kr. 24 390,- / GP B kr. 24 850,-

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
4

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Venke Sortland
post@landing.no
90190672