Syv ungdommer. Ett klasserom. Ett sted. Mye aktivitet, mye interaktivitet. De lærer, men mye energi går bare til å være. Dette er deres historier.

Ungdom blir ofte sett på som stereotypier av sine medelever, og i blant etterlever de stereotypiene, i et forsøk på å beskytte seg selv og sin status.

Men det kan oppstå situasjoner og møteøyeblikk i klassemiljøer der det skjer en type menneskelig kontakt der stereotypi-forholdet opphører, og man blir kjent med hverandre som fullstendige individer. Selv om det oppstår gode følelser, kan det være vanskelig å forholde seg til dette, ettersom det er utfordrende å gå ut av sin komfortsone. For å gå ut av denne komfortsonen kan det for enkelte kjennes som et uttrykk for sårbarhet og tap av kontroll.

Forestillingen viser at det ikke er farlig å tre ut av de komfortsonene som stereotypiene gir, man kan bli akseptert og respektert for den man egentlig er.

“Rommet i Klassen” er historien om 7 elever, i et klasserom, på en skole, på et hvilket som helst sted.

Til forestillinga trengs det 3 elever som skal være statister. ODE Ung tar kontakt med skolene for å finne elever som kan være med på forestillingen.

Produksjonen er støttet av Spenn.no, Fond for utøvende kunstnere, og Norsk Kulturråd (koreografiutviklingsstøtte) og Oslo Danse Ensemble.

Maks kapasitet:
300

Varighet:
45

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 9. Høyde: 3. Dybde: 9

Nina Lill Svendsen
Annet

Christer Tornell
Annet

Anja Ulvin
Annet

Johanna Soutinen
Annet

Maria Freyvoll
Annet

Mikael Rønne
Annet

Petter Wiik
Annet

Ronald Belaza
Annet

Sverre Randin
Annet

Vilde Viktoria Madsen
Annet

Grunnpris A
25.980

Grunnpris B
27.490

Merkad til pris
Reise, diett og opphold kommer i tillegg.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Nina Lill Svendsen, Christer Tornell
skbdbimport@copyleft.no
924 07 436 / 928 85 136