Speidertroppen guider oss til en camp: En forsker legger fram sine resultater for en komité. Hvilket fag eller disiplin han prøves i er litt usikkert, men i løpet av den timen prøvingen varer, rekker han å få lagt fram et knippe tester gjort på et utvalg av testpersoner.

En av disse testene slekter litt på Martin Seligmans berømte hundeforsøk med elektriske støt, hvorpå han lanserer teorier om lært hjelpeløshet Etter en lovende start får kandidaten så store problemer at han til slutt blir avvist og underkjent av det som kanskje kunne blitt hans framtidige kolleger. Avmaktens Anatomi Inn i testsonen.

Der stat, samfunn og skole snakker høyt om det unge menneskets potensial og utviklingsmuligheter, snakker nå en ny «naturalistisk» forskning stadig høyere om det statiske, det medfødte og det naturbestemte. Hva skjer når «taperen» i møte med populærvitenskap, tv-underholdning og internett-tester, begynner å se på seg selv som natur? Hvilke nye og til nå ukjente drama produseres når ny naturalistisk forskning kryper ut av laboratorievinduer, blir til talkshow underholdning i statskanaler før de ender opp som del av vår forståelse av oss selv?

Ressentiment er et begrep som betegner en frustrasjon som har sitt utspring i en dyp følelse av avmakt. Som et «visuelt hørespill» i kammermusikalsk utveksling mellom scene og musikk ser Tore Vagn Lids nye stykke seg på sporet av en slik avmaktens anatomi.

Produsent: Transiteatret-Bergen i samarbeid med Bergen senter for elektronisk kunst Co-produsenter: BIT-Teatergarasjen, Den Nationale Scene, Kunstnerhuset Wrap og Black Box Teater.

Støttet av: Spenn.no, Norsk Kulturråd, Kunstløftet og Bergen Kommune.

Takk til Helge Holgersen for nyttige råd og innspill.

Anmeldelser:

Lærestykke om avmakt

Virkelig og viktig fra

Tore Vagn Lid
Annet

Tor Christian F Bleikli
Annet

Thorolf Thuestad
Annet

Kyrre Bjørkås
Annet

Mona Solhaug
Annet

Roar Sletteland
Annet

Thomas Valeur
Annet

Hilde Annine Hasselberg
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Tor Christin Bleikli
transiteatret@gmail.com
41302940
Nettsted