Under kunstnerisk ledelse av Tore Vagn Lid arbeider Transiteatret-Bergen i krysningspunktet mellom teater og musikk med utviklingen av et samtidsorientert og kritisk eksperimentelt teater. Etter den internasjonale suksessen med Die Massnahme på Festspillene i Bergen 2007 og etter å ha laget forestillinger som Trio for to skuespillere og spansk gitar (2004) for barn, og Maybe it’s too nice? (20004/05)” m.fl., er Polyfonia Tore Vagn Lids første forsøk på å utvikle sin idé om et visuelt hørespill også for ungdom. Lyddesign er laget i samarbeid med Bek – Bergen senter for elektronisk kunst. Hvordan kan teateret fungere som et kritisk medium for ungdom? Det er et av spørsmålene som stilles til diskusjon med Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergen nyeste forsøk; Polyfonia – et visuelt hørespill. Til grunn for forestillingen ligger mistanken om at unge menneskers liv spiller seg ut i en stadig sterkere dobbeltkommunikasjon, hvor de historiene – idealene og verdiene – som fortelles og formidles av samfunn og skoleverk, motsies av historiene som formidles gjennom ungdomsindustriens egne medier. I så fall blir et vesentlig spørsmål: Hva skjer når det man som ungt menneske føler om kropp, om vennskap, tillit og seksualitet ikke svarer overens med det man føler og tenker, eller når det man hører motsies av det man ser?

Maks kapasitet:
80

Elektriske krav:
2*16 amp stikk (enfas) + 1 * 10 amp.

Varighet:
60

Opprigg:
105

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Høyde: 4. Dybde: 7

Antall teater teknikere som kreves:
2

Tore Vagn Lid
Annet

Thea Danielsen Fjørtoft
Utøver

Tor Christian F Bleikli
Utøver

Thorolf Thuestad
Annet

Kyrre Bjørkås
Annet

Mona Solhaug
Utøver

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Tore Vagn Lid
mail@transiteatret.com
92819654