– en forestiling med to aktører og et kamera.Scenekunst i skjæringspunktet mellom naturvitenskap, utenrikspolitikk og kunst.Flere mennesker har satt sin fot på månen, enn på havbunnen.Den 2. august 2007 plantet russerne sitt flagg på havbunnen – kappløpet er i gang ! Fra et stupebrett med svømmeføtter og svømmeblære kaster aktørene seg ut på dypt vann.Der Nansen og Johansen snudde, tar Hestad og Slaatto oss mot Nordpolen, under isen, til bunnen, for endelig å plante flagget, det norske.Forestillingen beveger seg mellom og på tvers av 3 perspektiver.Inspirert av utenriksminister Jonas Garh Støres uttalelse omnordområdepolitikkens tre hovedspor: Aktivitet, Nærvær og Kunnskap. Støre er med på film som er spesielt filmet for denne forestillingen.Alt er avhengig av hvor vi står og hva slag perspektiv vi velger.3 kunstarter, 3 perspektiver – ett prosjekt på dypt vann.Produsent: Gorgon Produksjoner v/ Kristin HestadCo-produsent: Film, teater og Trær og Den kulturelleskolesekken i Troms. Prosjektet er støttet av:Norsk Kultur Råd, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Den kulturelle skolesekken og FILM&KINO.

Maks kapasitet:
120

Elektriske krav:
32 A el 4x16 A

Varighet:
55

Opprigg:
180

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 6. Høyde: 45. Dybde: 8

Antall teater teknikere som kreves:
2

Kristin Hestad
Annet

Ebba Johannson
Annet

Annette Werenskiold
Annet

Ingebjørg Torgersen
Annet

Håkon Brynjulvsrud
Annet

Martin Slaatto
Annet

Maria Bohlin
Annet

Knut-Jarle Hvitmyr
Annet

Hilde Malme
Annet

Jon Martin Vågen
Annet

John Vinge
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Kristin Hestad
kristinhestad@yahoo.no
45424502
Nettsted