Vi er menneskene. Vi blir født. Vi lever. Vi dør alene. Mennesket er en sosial art, og vi organiserer oss i grupper. Disse gruppene er avgjørende for hvilken identitet vi har. De fleste gruppene er vi født inn i: Nasjonaliteten vår, kjønnet vårt, hudfargen vår, seksualiteten vår og klassetilhørigheten vår. Andre grupper velger vi basert på holdninger, og vi får nye holdninger gjennom gruppene vi er del av.

Oss handler om fellesskap og gruppedannelse. Om å være med og om å ikke være med. Om at fellesskap og samhold er deilig – så lenge man selv er inne i varmen.

I forestillingen Oss  blir elevene aktivt del av forestillingen gjennom å hele veien ta stilling til fakta, påstander og ulike holdninger. Gjennom å tenne / slukke et lys med hver sin lysbryter, viser elevene meningene sine anonymt, samtidig som alle til en hver tid kan se hvor mange lys som er tente i rommet, og med det hvor mange som deler deres holdning til det  ene eller det andre.

Forestillinga spilles på norsk og lettfattelig dansk.

Workshop:
1

Kommentarer til workshop:
Kan tilbys, ta kontakt med gruppen for mer info.

Maks kapasitet:
80

Elektriske krav:
2 x 10A 220 v stikk / 1 x 16A 220v stikk/ Ikke-dimmet strøm

Varighet:
70

Opprigg:
240

Nedrigg:
120

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 10. Høyde: 4. Dybde: 10

Antall teater teknikere som kreves:
2

Marthe Sofie Eide
Skuespiller

Anders Firing Aardal
Skuespiller

Matias Askvik
Annet

Ylva Owren
Annet

Heiki Riipinen
Skuespiller

David Jensen
Skuespiller

David Jensen
Utøver

Marthe Sofie Eide
Utøver

Anders Firing Aardal
Utøver

Matias Askvik
Utøver

Ylva Owren
Utøver

Heiki Riipinen
Utøver

Grunnpris A
20 770

Grunnpris B
21 520

Merkad til pris
I tillegg kommer det leie av noe teknisk ustyr, og reise, diett og opphold.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
4

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
David Jensen
jensdavid@gmail.com
45 42138286