en forestilling for ungdombasert på Erlend Loes bok “Maria & Josè”

Forestillingen er todelt. I det første rommet møter publikum Maria. Utad er Maria perfekt, vellykket og vakker. Det synes ikke Maria selv. Hun lever i en kamp mellom det bildet hungir utad og sitt eget selv bilde. Maria har mange hemmeligheter.

I det andre rommet møter vi Josè. Han elsker Maria og kan gjøre alt for henne. Men han har et et problem, han har blitt så liten at den eneste måten han kan være i nærheten av Maria påer å bo i øret hennes. En dag oppdager Josè Marias egg som er i ferd med å løsne.

Forestillingen tar fatt i temaene spiseforstyrrelser, kjærlighet & seksualitet, forventninger til og oppfatninger av seg selv og det motsatte kjønn.

I utformingen av forestillingen mat/menn/mus ble elever ved Kongsberg Videregående skole brukt som konsulenter. Skuespillerne fulgte en skoleklasse i en måned, og sammen med elevene jobbet de med ideer og tekster. Elevene ga uvurderlige og innsiktsfulle kommentarer til arbeidsvisninger av orestillingen, og var med på å forme det endelige produktet.

mat/menn/mus er en skoleforestilling i ordets rette forstand, laget for henholdsvis et klasserom og et bomberom. Forestillingen hadde premiere i 1999 og har siden turnertstore deler av Sør-Norge, både på videregående skoler og i ungdomsskoler.

Pedagogisk bruk av forestillingen:Gorgon Produksjoner har med basis i sin erfaring laget noen forslag til pedagogisk bruk. Innholdet i forestillingen egner seg som tema blant annet i norsk, estetiske fag, helse- og sosialfag/psykisk helse.

Forslag til pedagogiske temaer til “mat/menn/mus” fra Gorgon Produksjoner

NorskLese boken ”Maria og José” av Erlend Loe og Kim Hiorthøy på forhånd.Legge opp teksten som en novelle.Snakke om dramatisering av tekst.Analysere og dramatisere teksten.Skrive anmeldelse.

Helse og Sosialfag/PsykiskhelseArbeide med kropps-, helse- og kjønnsrelaterte spørsmål som spiseforstyrrelser, seksualitet og identitet.

DramaDramatisering av skjønnlitterære tekster.Klassisk drama og dramaturgi vis a vis likestilt dramaturgi.Institusjonsteater versus frigruppe.Samtidsscenekunst.Skrive anmeldelse.

Form og FargeFra tekst til tegning.Bokillustrasjoner.Jobbe med scenografi og kostymer.Crossoverkunst.

Workshops

Fra tekst til teater: Klassen kan forberede seg ved å lese ‘Maria & José’ og jobbe med teksten i forkant (dette er ikke en forutsetning for å få noe ut av forestillingen). Aktørene er åpne for diskusjon/samtale med elevene etter forestillingen, hvis lærerne ønsker dette. Forestillingen kan brukes som utgangspunkt i klassene rundt temaene spiseforstyrrelser, kjærlighet & seksualitet, forventninger til og oppfatninger av seg selv og det motsatte kjønn. Gruppen kan også tilby innføringskurs i drama og kreativ skriving. Kursene kan tilrettelegges for hver enkelt skole/klasse. (Kurs inngår ikke i forestillingsprisen)

Hva sier pressen?

Elektriske krav:
Vanlig uttak

Varighet:
60

Opprigg:
30

Nedrigg:
90

Marius Kolbenstvedt
Utøver

Kristin Hestad
Annet

Sissel Drag
Annet

Olav Torget
Annet

Erlend Loe
Annet

Ebba Johannson
Annet

Inge van der Drift
Annet

Carol Mendelsohn
Regissør

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Kristin Hestad
kristinhestad@yahoo.no
22206036
Nettsted