De Utvalgte ble stiftet i 1994 og besto opprinnelig av en fast kjerne skuespillere som da var ferdige med sin skuespillerutdannelse ved Nordisk Teaterskole i Århus. Skuespillerne er skolerte i det fysiske teaterets tradisjon. I dag består De Utvalgtes faste ensemble av Jon Birger Wormdahl, Randi Rommetveit, Torbjørn Davidsen, Boya Bøckmann og Kari Holtan. Kari Holtan har hatt regi på de to siste forestillingene til De Utvalgte, blant annet Jimmy Young, som nå turnerer i Norge. De Utvalgte arbeider med samspillet mellom video, musikk og sceniske aktører. Det som kjennetegner deres arbeider er spillet med motsetninger, med roller og identiteter og med fiksjon og fakta. De blander genre og uttrykk og det dypt tragiske er også dypt komisk i deres harselas med egen og andres utilstrekkelighet.Martefaen er en teaterdokumentar om selvskading. En av ti ungdommer mellom 16 og 24 år skader seg selv en eller flere ganger. Hvorfor? Og hvem er de? – er spørsmål som undersøkes i forestillingen. På scenen møter vi Pelle og Marte i dialog. Marte som har skadet seg selv i 8 år. Gjennom egne tekster, bilder og musikk forteller hun om en ungdomstid preget av sterk psykisk smerte.

Varighet:
1

Kari Holtan
Regissør

Anne Holtan
Annet

Boya Bøckman
Annet

Kirsti Ladegård
Annet

Pelle Ask
Utøver

Marte Maritsdatter
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Anne Holtan
anemarusk@hotmail.com
*