En todelt danseforestilling om maskulinitet.Del en tar tak i relasjonen mellom tre menn, råheten og noen ganger det brutale i samhandlingen dem imellom. Med fokus på det ubehagelige i relasjonsbyggingen ønsker Lullaby, del en, å invitere til diskusjoner rundt maskulinitet, konflikt og brutalitet. Del 2 har en mer humoristisk vinkling på maskulinitet og latterliggjør stereotypier knyttet til det å være mann.

“How I wished during those sleepless hours that I belonged to a different nation, or better still, to none at all. 

Is constant movement the solution?Between night and day, is there still a lullaby that can comfort me?How I wished during those sleepless hours that I woke up from a bad dream.

Is constant laughter the solution?Between night and day, is there a moment of relief we still can find comfort in?”

Lullaby åpner opp for refleksjon rundt det å være mann samtidig som den er fysisk krevende og underholdende.

Østfold kulturutvikling har co produsert forestillingen Lullaby med Panta Rei Danseteater.

Kommentarer til workshop:
Ønskes et opplegg med verksteder knyttet til forestillingen. Ta kontakt med kompaniet.

Maks kapasitet:
100

Elektriske krav:
Minimum 3 stk. kurser 16A 1-fas.

Varighet:
75

Opprigg:
180

Nedrigg:
180

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Høyde: 0. Dybde: 10

Antall teater teknikere som kreves:
3

Anne Ekenes
Annet

Pia Holden
Annet

Grunnpris A
27 690

Grunnpris B
27 950

Merkad til pris
Reise, diett og opphold kommer i tillegg.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
5

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Pia Holden
pia@pantareidanseteater.no
92 68 29 51