Under 2. verdenskrig ble 70.000 barn evakuert fra Finland til Sverige. Barna var i aldersgruppen 0 – 14 år og kom alene, eller sammen med søsken; alle med adresselapp rundt halsen. De ble rykket opp fra sine hjem og plassert hos fremmede mennesker med et fremmed språk i et fremmed miljø. ‘Kainos sang’ handler om ett av disse barna.Teater Grimsborken forteller historien om Kaino gjennom enkle, men sterke virkemidler, hvor uttrykket hviler på de tre skuespillerne. Skuespillerne mestrer denne formen på en meget god måte. Forestillingens aktuelle tema blir fortalt i en uhøytidelig form, med en intensitet og nærhet som gjør at tilskuerne får muligheten til å bli dratt inn i handlingen og kan identifisere seg med Kaino og hennes familie. Forestillingen er støttet av: NSFs frilansfond, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Norsk – finsk kulturfond, Grünerløkka Deichmanske bibliotek og Fretex.

Kommentarer til workshop:
Vi tilbyr workshops i fysisk teater, improvisasjon og fortelling.

Maks kapasitet:
100

Elektriske krav:
Vanlig strømuttak

Varighet:
1

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 6. Høyde: 5. Dybde: 6

Gunhild Opdal
Utøver

Asgeir Hjorthaug
Utøver

Peder Opstad
Annet

Claes Krogsgaard Ericsson
Regissør

Urban Lindh
Annet

Milja Salovaara
Annet

Per Einar Watle
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Peder Opstad
teater@grimsborken.no
92828440
Nettsted