“Tell me something I dont know”. Selena Gomez

Hva kan man lære et barn om ungdomstiden på forhånd? Kanskje først og fremst at det må følge sine egne instinkter, bruke sin egen fornuft og trekke sine egne konklusjoner.

Gjennom historien har det blitt skrevet utallige verk om denne perioden i livet; om å “bruke vingene men ikke glemme røttene”. Med velment etterpåklokskap ønsker man å opplyse barna og forberede dem på det som kommer.

Problemet er bare at veien blir til mens man går- og det siste man gjør er å høre på råd.

Danseforestillingen “How to be alone” tar utgangspunkt i hvordan barn i denne perioden beveger seg mellom det trygge og avgrunnen, mellom tilhørighet og selvstendighet.

Det er nå de skal lære å være alene; uansett hvor mange andre de omgir seg med.

Forestillingen er støttet av SPENN, Norsk kulturråd og FFUK.

Elektriske krav:
2 x 10A

Varighet:
30

Opprigg:
90

Nedrigg:
45

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Høyde: 3. Dybde: 6

Antall teater teknikere som kreves:
2

Hege Haagenrud
Annet

Ingrid Haakstad
Danser

Erik Hedin
Annet

Signe Becker
Annet

Mathea Olaussen
Annet

Kaja Slotnæs
Annet

Cassandra Loo
Annet

Rebekka Karijord
Annet

Norunn Standal
Annet

Marta-Luiza Jankowska
Danser

Gry Ulfeng
Annet

Gunhild Mathea Olaussen
Annet

Mads Sjøgård Pettersen
Annet

Marta-Luiza Jankowska
Annet

Grunnpris A
17.080

Grunnpris B
17.790

Merkad til pris
Reise, diett og opphold er ikke inkludert i prisene.Les mer om Scenekunstbrukets grunnpriser.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Hege Haagenrud
haagenrud@gmail.com
97540064
Nettsted