Hilde begynner på ny skole 3.trinn på videregående. Hennes lærer Halvard er derimot ikke ny for henne. Han var hennes lærer på barneskolen der hun bodde før. I den fortrolighet som raskt oppstår mellom de to, minner hun Halvard på en episode der han skal ha kysset og befølt henne da hun var 13 år. Halvard nekter på at dette skal ha skjedd; «..du var lei deg og jeg trøstet deg…»

Hvem av dem er det som snakker sant? Kan vi stole på vår hukommelse? Og hva er det som gjør at jeg som tilskuer velger å stole på den ene fremfor den andre?

Nyskrevet tekst av Simone Thiis og Thomas Bye som tar utgangspunkt i forholdet mellom Hilde Wangel og Halvard Solness, fra Ibsens skuespill Byggmester Solness – men er på alle måter oppdatert til vår tid.

Maks kapasitet:
35

Elektriske krav:
2 x vanlig strømuttak

Varighet:
50

Publikumsplassering:
Som i et klasserom. Bak pulter.

Opprigg:
40

Nedrigg:
30

Rom- eller arealspesifikasjoner:
Klasserom eller aula

Scene dimensjoner:
2 meter dybde og bredde ca 8 meter

Krever lysutstyr:
Medbragt lydutstyr

Veronika Smit
Skuespiller

Julia Sørensen
Skuespiller

Anders Rummelhoff
Skuespiller

Simone Thiis
Regissør, Dramatiker/tekst

Thomas Bye
Dramatiker/tekst

Truls Hannemyr
Komponist

Grunnpris A
17220

Grunnpris B
17520

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Simone Thiis
post@simonethiis.no
97757873