En fargerik og humoristisk danseforestilling hvor mange ulike danseformer blir presentert. Her er jazzdans, klassisk ballett, Broadway-variasjoner og folkedans fra forskjellige kanter av verden.To eldre damer drømmer seg tilbake til det livet de har levd og de ulike menneskene de har møtt. Kanskje har damene levd et liv i sus og dus, som bondekoner eller som flotte showdamer! Er det hele bare en drøm om et spennende liv som aldri ble levd?”Hentet fra det blå” fungerer som en introduksjon til dansens mangfoldige verden, og elevene vil få oppleve at gymsalen, ved hjelp av enkle midler, har blitt forvandlet til en intim scene. Slik får elevene dans som scenekunst i sitt eget miljø.

Varighet:
45 minutter

Maks kapasitet:
150

Opprigg:
90 minutter

Nedrigg:
30 minutter

Scenestørrelse:
Bredde: 10. Høyde: 3. Dybde: 10

Strøm:
16 ampere

Kommentarer til workshop:
EN TIME OM DANS Foredrag om de tre hoveddisiplinene innen dans: klassisk ballett, moderne ballett og jazzballett. Det blir gitt illustrasjoner underveis, og elevene blir engasjert ved at de blir stilt spørsmål.DANSEVERKSTEDDette er 90 minutters praktisk deltagelse for elever og lærere. Her blir det gitt smakebiter på de tre hoveddisiplinene nevnt over. I tillegg blir det gitt improvisasjonsoppgaver slik at elevene selv får være med på å skape noe. Dette opplegget kan godt erstattes med det den enkelte skole måtte ha behov for.

Gro Malones
Annet

Siw Urå
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Gro Malones
gro@danseverkstedet.no
92891357