Bli med på en interaktiv danseforestilling basert på digitale spill. Med lyd og lys blir rommet til et spillrom. Utøvernes bevegelser er hakkete og robotaktige, og ved å endre plasseringer i rommet inviterer de barna til å bevege seg med dem.

Til slutt får barna spille et spill, der de styrer utøverne gjennom en hinderløype. Men hva skjer når spillet glitcher, og barna ikke lenger har kontroll? Ved å bruke noe barna kan mye om, tar forestillingen opp temaer om kropp og følelser: vi kan ikke styre alt som skjer med oss. Kan vi si at kroppen glitcher, når den ikke samarbeider?

Glitch er et ord som brukes i gaming om en teknisk feil i et spill. Eksempler på dette er når karakteren i et spill ikke beveger seg som den skal eller plutselig befinner seg på et helt nytt sted i spillet, gjerne utenfor banen som er oppgitt.

Forestillingen egner seg best for aldersgruppen 8-11 år.

Danseforestillingen er støttet av SPENN, Oslo kommune og Fond for Utøvende Kunstnere og ble videreutviklet i talentprogrammet FORTE hos Rom for Dans.

Annet utstyr:
Vi har med oss 4 krakker, 4 puter og 4 lyslenker, men trenger en pult/bord fra visningsstedet.

Varighet:
45

Publikumsplassering:
Publikum blir flyttet på flere ganger under forestillingen.

Opprigg:
90

Nedrigg:
30

Rom- eller arealspesifikasjoner:
Gymsal eller en stor aula i skolesammenheng. Finnes også en sceneversjon, kontakt gruppen for info.

Scene dimensjoner:
Et scenerom som er ca. 155m2, men forestilingen er tilpasningsdyktig.

Emilie Østby
Koreograf, Danser, Utøver

Maria Plener
Koreograf, Danser, Utøver

Stine Gjestvang
Koreograf, Danser, Utøver

Grunnpris A
Kommer snart

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
3

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Maria Plener
Dansekompani.Glitch@gmail.com
98882969