Olly (9 år) får vite at foreldrene skal skilles og føler seg plutselig utenfor alt. Verden er blitt til kaos. Ollys rike indre liv og hennes sterke forbindelse til naturen blir hennes flukt, men samtidig det som hjelper henne å finne tilbake.
Med masse humor, fantasi, lek og empati fortelles historien om Olly- hennes reise fra ensomhet og kaos tilbake til tilhørighet og trygghet. På veien lærer hun å si fra og å kjempe for det som betyr mest for henne.

Stykket er utviklet på Dramatikkens Hus og produksjonen er støttet av Spenn.no, Fond For Utøvende Kunstnere, Nesodden Kommune og Fond for frilansere.

Maks kapasitet:
120

Varighet:
40

Publikumsplassering:
Nær på scenen og tett samlet, gjerne i et lite "amfi" med matter, benker og stoler.

Opprigg:
30

Nedrigg:
15

Rom- eller arealspesifikasjoner:
Helst flatt gulv (ikke opphøyd scene), nære publikum.

Scene dimensjoner:
4x4 meter. 2,5m høyt.

Krever lysutstyr:
Må leies

Lone Klein
Kunstnerisk ansvarlig, Skuespiller, Annet

Stephen Hutton
Regissør, Annet

Anders Sanzén
Skuespiller

Thea Borring Lande
Skuespiller

Grunnpris A
17500

Grunnpris B
17800

Merkad til pris
Fra 1.august er prisene GP A kr. 18 350,- / GP B kr. 18 640,-

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Lone Klein
lonek@online.no
40454905
Nettsted