Moritz Rabinowitz var en mann som tenkte stort og annerledes – en visjonær. Han var en polsk-jøde og immigrerte til Norge i 1901. I 1911 bosatte han seg i Haugesund. Han åpnet herrekonfeksjons-butikker i Haugesund, Stavanger, Egersund, Sauda og Kristiansand, og i Haugesund bygget han Nord-Europa’s mest moderne konfeksjonsfabrikk: CondorFabrik er en forestilling full av overraskende visuelle elementer og karakterer som dukker opp i høyt tempo. Fabrik vil ta utgangspunkt i historiske hendelser og øst-europeisk/jødisk og norsk eventyrtradisjon Fokus er på en familie som står mellom to kulturer i en tid da sentral-europas politikk dreier seg mot dem. Den spesialkomponerte musikken henter inspirasjon i mellomkrigstidens og i norske og jødiske mytologiske verdeners klangbunn. Wakka Wakka har sin base i New York og består av 3 amerikanere og en nordmann. De gjestet Norge i 2006 og 2007 med The death of Little Ibsen, og har skapt oppsikt med sine forestillinger for voksne.

Maks kapasitet:
200

Varighet:
58

Opprigg:
240

Nedrigg:
120

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 7. Høyde: 4. Dybde: 6

Antall teater teknikere som kreves:
2

Kirjan Waage
Annet

David Arkema
Annet

Gwendolyn Warnock
Annet

Gabrielle Brechner
Annet

Daniel Goldstein
Annet

Peter Russo
Utøver

Lars Petter Hagen
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Kirjan Waage
kirjan@wakkawakka.org
99228638
Nettsted