Dråpene er en visuelle konsert og performance i et landskap av vann og fargesterke plastobjekter. Prosjektets hovedtema er vann, men også det i seg selv å kunne sanse.Installasjonen består av et basseng på 2×2 meter som inneholder fargesterke objekter i plast. Her er det vannslanger til å vikle seg inn i, kanner og kar til å helle av og i, vannballonger, hagesprøyter, paraplyer, gummistøvler, osv. Noen av objektene er i og rundt bassenget, andre henger fra taket i forskjellige høyder. Rommet er ment å skulle fungere som en skulptur i seg selv.Både billedkunstneren Turid Ousland og danseren Steffi Lund er aktive utøvere i stykket. De jobber både musikalsk og bevegelsesmessig ut fra vannets og objektets egenskaper og kvaliteter – i en serie koreograferte handlinger som de lar påvirkes av publikums tilstedeværelse og innspill.Det anbefales at barna har med klesskift, da de blir oppfordret til å utforske både vannet og objektene i etterkant av forestillingen.

Kommentarer til workshop:
Tilskuerne vil få mulighet til å utforske både vannet og objektene.

Maks kapasitet:
50

Varighet:
20

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 5. Høyde: 3. Dybde: 5

Turid Ousland
Annet

Steffi Lund
Utøver

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Turid Ousland
tousland@start.no
92815465