De har vært på livmorfestival, dykket ned i litteraturen, ransaket sitt eget kjønnsspill og søkt etter sin indre – og ytre – gudinne i forarbeidet til denne forestillingen. Men først og fremst har de lyttet til kvinner. Med utgangspunkt i et tjuetalls rå og ærlige dybdeintervjuer med kvinner i ulike aldre og med ulike bakgrunner, har “Bare en våt munn” blitt til. Dette er en dokumentarisk teaterforestilling der scenekunstduoen Lindeberg/Nilsen undersøker den vestlige kulturens idéer om kvinnelighet og kvinnelig identitet.

De spør hva som finnes bak vår egen iscenesettelse av oss selv. – hva ligger i historiene vi aldri forteller? Historiene om seksualitet, kropp, skam og maktspill. Forestillingen rammes inn av selvbiografiske tekster, kjønnssymbolikk og populærkulturelle klisjeer. Den går rett inn i en debatt og undersøkelse av blant annet kvinnelig seksualitet, der kropp og seksualitet har blitt et forhandlingskort som brukes for å få handlingsrom.   I forestillingen trer publikum inn i et “kvinnelighet” univers der klisjeene er tatt ut i det ekstreme. De to skuespillerene iscenesetter seg selv som gudinner – sterke, seksuelt frigjorte, behagfulle, omsorgsfulle og morderlige. Hva kreves og hva slags makt og privilegier får vi gjennom å gå i møte med den heteronormative vestlige kulturens kvinneideal?

Co-produsent: Lokstallen og Teaterhuset Avant Garden Støttet av: Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, Fritt ord, Trøndelag fylke, Trondheim kommune, spenn.no, Fond for frilansere, Dramatikkens hus og Dansit.

Kommentarer til workshop:
Ja hvis ønskelig.

Maks kapasitet:
100

Elektriske krav:
3 x 16 ampere

Varighet:
65

Opprigg:
180

Nedrigg:
90

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 7. Høyde: 4-5. Dybde: 9

Antall teater teknikere som kreves:
4

Katja Brita Lindeberg
Annet

Madelaine Nilsen
Annet

Martin Mullholland
Annet

Guro Hustad Stugu
Annet

Saila Hyttinen
Utøver

Katja Lindeberg
Utøver

Katja Lindeberg
Utøver

Madeleine Nilsen
Utøver

Martin Mullholland
Utøver

Sylvia Denais
Utøver

Eirik Brenne Torsethaugen
Utøver

Guro Hustad Stugu
Utøver

Kristin Nordsæther
Utøver

Ossi Niskala
Utøver

Grunnpris A
21470

Grunnpris B
22340

Merkad til pris
Fra 1.aug er prisene GP A kr. 22 310 / GP B kr. 23 190

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
3

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Katja Brita Lindeberg
lindebergkatja@gmail.com
47 41031732