Askepott/Duett er en todelt danseforestilling. Forestillingene kan vises sammen eller som to separate produksjoner.

“Askepott” er et danseteaterstykke basert på eventyret med samme navn, men med vår egen lille vri på historien. Vår “Askepott” handler om hvordan man ikke alltid lykkes med det man vil, men at livet stort sett går videre allikevel. Bevegelsesspråket er basert på samtidsdans og klassisk ballett og bruker humor for å sette fokus på tematikken. Det er et nært samarbeid mellom de tre musikerne og de to danserne i stykket. Musikken er komponert av den unge komponisten Kai Grinde Myrann for marimba/perk, kontrabass og klarinett. Forestillingen er koreografert av Martha Standal og Signe Alexandra Domogalla og varer i ca. 20 minutter.

“Duett” er et abstrakt dansestykke hvor fokus ligger på hvordan to kropper forholder seg til hverandre, scenografien, rommet og musikken. Koreografien er inspirert av flere stilarter som ballett, jazzdans, hiphop, waacking og house, men med samtidsdans som overordnet sjanger. Musikken, som er skrevet av Kristian Fjellskaalnes tar oss med på en reise gjennom elektroniske musikksjangre fra minimalisme og støy til house og dubstep.

Forestillingen, som er koreografert av Martha Standal og Signe Alexandra Domogalla, varer i 20 minutter og i etterkant av forestillingen vil danserne samtale med elevene om hva de har sett.

Viktige fokus i samtalen med elevene er å gi elevene noen verktøy for å beskrive hva de har sett og hvordan de forskjellige elementene i forestillingen (scenografi, musikk, dansestil) påvirker hverandre og hva det gjør med totalinntrykket. Men samtalen kommer også inn på personlig smak og hvordan alle mottakere av et kunstverk vil fortolke verket på sin måte. Vi ønsker å gi elevene større sikkerhet i forhold til det å uttrykke seg rundt hva de liker og ikke liker ved et kunstverk og hvorfor.

Workshops

I etterkant av forestilling og samtale kan vi tilby en 2 timer lang workshop for elevene (maks 30 pr. gruppe). I løpet av disse to timene gir vi elevene noen verktøy for hvordan de selv kan lage koreografi utifra bevegelser som de finner i sin egen kropp, og vi setter sammen et kort stykke som elevene selv får være med å lysette og bestemme musikken til. Fokus i workshop er at elevene skal oppøve evne til samarbeid og til å uttrykke seg kreativt i sammen med andre, samt at de skal oppleve mestring i forhold til det å fremvise noe for andre i gruppa. Dersom Askepott også vises kan vi også tilby en worshop med et enda større fokus på sammenhengen mellom dans og musikk i tillegg til/integrert i det overnevnte.Vi kan også tilby heldagsworkshop med det samme fokuset. Vi vil da få litt bedre tid til å gå dypere inn i blant annet scenografi og lyssetting og hvis elevgruppen/skolen ønsker det kan de få prøve å lage sin egen musikk.

Hva sier pressen?

Maks kapasitet:
150

Elektriske krav:
Min. 16A vanlig strømuttak -gjerne 2x 16 A uttak (ikke nødvendig, men ønskelig).

Varighet:
45

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 8-10. Høyde: 4-6. Dybde: 10

Antall teater teknikere som kreves:
2

Martha Kjørven
Annet

Signe Alexandra Domogalla
Annet

Aksel Jensen
Annet

Nils Marius Kjøsnes
Annet

Anders Kristiansen
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Signe Alexandra Domogalla
signe.domogalla@gmail.com
47618735
Nettsted