Arr er en oppfølger av “Kjempen Mossa”, hvor Fabellatores gikk ut til innvandrere i Oslo og samlet inn eventyr. Da fikk de ideen om å samle livshistorier. Dette fordi mange av informantene hadde egne erfaringer som overgikk eventyrets hendelser. Intensjonen var å skape en forestilling der flyktninger får et ansikt elevene identifiserer seg med. Fortellingene og formen på forestillingen vil appellere til aldersgruppen ungdom og voksne. Etter en researchperiode valgte fabellatores å bruke to av fortellingene fra tidligere flyktninger – en kvinne og en manns historie fra Iran. Navn og stedsnavn er forandret etter personenes eget ønske. Det er to fortellere som trakterer hver sin historie, kommentert av musikk og dilemmahistorier – publikum blir tidlig delaktig i forestillingen ved at de stilles ovenfor konkrete valg – hva ville dere ha gjort? Historiene drives fremover mot et uventet klimaks. Eline Monrad Vistven har laget musikken, og spiller bassklarinett og perkusjon. Tonespråket og rytmikken er inspirert av iransk musikk. Estetikken i forestillingen er enkel og stillferdig – i kontrast til en mangslungen og eksplosiv handling. “Livet er hardt de første hundre årene, så blir det mye bedre.”

Varighet:
50 minutter

Maks kapasitet:
120

Opprigg:
90 minutter

Nedrigg:
45 minutter

Scenestørrelse:
Bredde: 6. Høyde: 3. Dybde: 3

Strøm:
16 ampere

Kommentarer til workshop:
Fabellatores sender materiale til skolen for forbredelser og etterarbeid.

Georgiana Keable
Regissør

Eline Monrad Vistven
Annet

Øystein Vestre
Annet

Helga Samset
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Helga Samset
helga@fabellatores.no
99246121
Nettsted