På åttitallet var programmet Kroppen av Trond Viggo Torgersen nytt og revolusjonerende barne-TV. Han kunne fortalt barn hva som helst, og de hadde slukt det rått. Og det er nettopp det han gjør i Anatomi for nybegynnere.

Eller rettere sagt: Han får ikke si hva som helst, han har et veldig tydelig manuskript. Manuskriptet er en ren avskrift av intervjuer med barn i alderen fire til tolv år, som filosoferer over hvordan kroppen fungerer. Trond Viggos stemme formidler disse tankene med selvsagt autoritet og faglig tyngde. Gjennom dans og tekst inspireres barna til et fantasifullt og lystbetont forhold til kroppen, samtidig som de forhåpentligvis også reflekterer kritisk rundt Sannheten med stor S, selv om den presenteres av en autoritet.

Barnet som ekspert, hva innebærer det? Jo; at alt som tenkes og sies om kroppen er reelt. Det er uendelig stort og veldig smått. Danserne Marianne Kjærsund og Erik Rulin er begge humoristiske og sterke utøvere som formidler dette grenseløse universet på sin personlige måte.

Maks kapasitet:
100

Elektriske krav:
2 x 10A

Varighet:
30

Opprigg:
90

Nedrigg:
60

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Høyde: 4. Dybde: 8

Hege Haagenrud
Annet

Marianne Kjærsund
Danser

Erik Rulin
Danser

Grunnpris A
13.250

Grunnpris B
13.780

Merkad til pris
Reise, diett og opphold kommer i tillegg.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
3

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Hege Haagenrud
haagenrud@gmail.com
97540064