PUSH+

Sammen med Imginate (Skottland), Krokusfestivalen (Belgia), Åbendans (Danmark), The Ark (Dublin) og ny partner Bangkok International Children’s Theatre Festival (Thailand) skal vi i Scenekunstbruket og Showbox bygge videre på temaene og erfaringene fra PUSH. Vi skal sørge for at kunstnere får flere muligheter til å utvikle nye ideer og prosjekter, og for at prosjektpartnerne får programmere ny scenekunst på sine festivaler.

 

PUSH+ vil fokusere på tre temaer; Home, Failure og Different Bodies. Hvert tema vil ha fokus i ett år. I dette arbeidet vil vi også utforske tre kunstneriske formater for å inspirere til eksperimentering med form og innhold. Disse formatene – Participatory, Site-spesific og Intergenerational, kan utfordre til direkte og interaktiv kontakt med publikum.

PUSH + vil videreutvikle temaene som ble jobbet med i det første PUSH-prosjektet, og styrke interessen som har dannet seg rundt disse. Prosjektet skal ha ulike innganger til temaene, og kunstnerutvikling er sentralt.

Aktiviteter:

PUSH+ Labs: Åtte dagers utforskningslaboratorium for kunstnere. Én lab til hvert tema, med i alt 45 plasser.

PUSH+ Residenser: To uker med betalt studiotid, for opp til fire utvalgte kunstnere. Én residens til hvert tema, med til sammen 12 plasser.

PUSH+ Festivalpresentasjoner: Presentasjon av temarelatert arbeid, enten “work in progress” eller “public interventions” utviklet av deltakende kunstnere på en av partnerfestivalene. Tre festival-presentasjoner med totalt 12 plasser.

PUSH+ Festivalbesøk: En gruppe på 10 kunstnere og partnere besøker en partnerfestival for å se forestillinger, ta del i delegatprogram, og utvikle nettverk med delegater og publikum. Tre besøk med til sammen 30 plasser.

PUSH+ Internasjonal Workshop: En femdagers workshop i Thailand, hvor temaet “Different Bodies” undersøkes. For scenekunstnere fra Europa og Thailand med fokus på scenekunstnere med funksjonshemminger. 5 plasser totalt (en fra hver partner).

PUSH+ Symposium: En dag på The Ark i Dublin for å samle, snakke om og dele ideer på slutten av prosjektet. 10 plasser totalt.

PUSH+ topics:

HOME – Med barn i tankene, hva er “hjem”? Hvordan bygger vi et hjem? Hvem har rett til å definere hva et hjem er? Kan vi gjøre det på egenhånd, eller forutsetter definisjonen av “hjem” et samfunn? Hvem er samfunnene eller myndighetene som muliggjør eller forhindrer dette? Er “hjem” noe lokalsamfunnene kan ta seg av, eller er det noe for nasjonale myndigheter? Blir barns stemme hørt i diskusjonen og avgjørelsene i disse sakene? Definerer voksne og barn “hjem” ulikt? Vi vil utforske konseptet “hjem” og undersøke om “hjem” er en tilhørighet eller sted på et kart.

FAILUREGratulerer, du har mislyktes. Hvorfor høres dette rart ut? Hvorfor anser vi fiasko som noe negativt? Når og hvorfor utviklet vi ideen om fullstendig og evig suksess som normen for menneskelig prestasjon? Den beste studenten, den beste sønnen, den beste datteren, den beste faren, den beste moren, den beste familien, de beste vennene, den beste læreren, den beste regissøren, den beste kunstneren, bare den beste. PUSH+ vil utforske begrepet “failure”, hvorfor vi frykter det, hva er dets kunstneriske muligheter og hvordan det kan forhindre oss fra å ta risiko og oppdage oss selv og verden rundt oss.

DIFFERENT BODIES – Det mest grunnleggende vi mennesker har til felles er kroppen. Kroppen bærer mange lag med referanser, betydninger, uttrykk og preferanser. Den funksjonshemmede kroppen, den store, den gamle, den sunne kroppen. Kroppen er hjemmets sinn og nært knyttet til det. Hvis noe skjer med kroppen, påvirker det sinnet og omvendt. I løpet av livet forandrer både kropp og sinn seg. Vi er så vant til den unge, velutviklede kroppen og sinnet som det ideelle, at det kan være vanskelig å åpne opp for andre uttrykk. At en gammel kropp kan bevege seg på en kunstnerisk interessant måte; at en person med Downs syndrom har et bredt spekter av uttrykk, eller at et barn har muligheten til å reflektere på et dypt nivå.

Hvis du vil vite mer om PUSH+, ta kontakt!

PUSH+ er en forlengelse av det foregående EU-prosjektet PUSH som du kan lese mer om her.

Maryam, Jaouad og Pernelle, foto av Geraldine Heaney