Ønsker du å søke opptak i Scenekunstbrukets repertoar? Da var vi laget et skjema du kan fylle ut!

For å gjøre søknadsprosessen lettere har vi utviklet et skjema alle som søker opptak i repertoaret må fylle ut.

Ønskes forestillinger vurdert for Scenekunstbrukets repertoar må vi motta informasjon (inkludert DVD eller vimeo-link senest tre uker før møtedato.

Møtedatoer i kunstnerisk råd høsten 2013:
20. september (søknadsfrist 30. august)
20. november (søknadsfrist 30. oktober)

Scenekunstbruket vurderer alle inkomne forestillinger i samråd med kunstnerisk råd. De er en vurderingsinstans som ved sin rådgivende funksjon skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar.

Les mer om kunstnerisk råd og deres retningslinjer her.

Når man er kommet med i vårt repertoar vil man bli synliggjort på vår webside, i tillegg blir det utregnet en forestillingspris som både gruppene og oppdragsgiver plikter å følge ved turné i DKS. Scenekunstbruket har et medlemsnettverk bestående av 18 fylkeskommuner (ikke Oslo). Arrangører i nettverket mottar arrangørstøte, det innebærer at de får refundert deler av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar. Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger, og de tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler turné/oppdrag.

Fyll ut søknadskjema her