På årsmøtet våren 2020 fikk Scenekunstbruket to nye styremedlemmer. Vi ønsker Zezé Kolstad og Kjell Arthur Helmersen velkommen i styret!

Kjell Arthur Helmersen har fra 2012 vært ansatt som leder av Kultur i Troms, og etter fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark fylkeskommune er han i dag seksjonsleder for både Kultur i Troms og Scenen Finnmark. Som en del av sitt virke har han de siste årene hatt ansvaret for fylkeskommunens arbeid med Landsdelsmusikerordningen, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Folkemusikk Nord og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Han sitter i styringsgruppen for Harstad kommunes arbeid med forfulgte musikere gjennom fribyordningen og i styringsgruppen til interregprosjektet Arctic Pulse. Som mangeårige leder av Kultur i Troms har han opparbeidet seg en bred ledererfaring i kulturfeltet.

Zezé Kolstad har sin danseutdannelse fra London Studio Centre og en master i koreografi fra KHiO. Hun har jobbet som dansekunstner innen det frie feltet i Norge og England, satt opp egne produksjoner for voksne og barn med Didá Produksjoner og vært huskoreograf for det Nasjonale kompaniet i Mosambik, Companhia National de Canto e Dança. Hun har sittet i utvalg for både dans og scenekunst ved Norsk Kulturråd og trådde nylig inn som nestleder i Rådet ved Norsk Barnebokinstitutt. Zezé har vært kunstnerisk leder for Fargespill og har gjennom dette arbeidet erfaringer fra arbeid med Spekterkonferansen, MiniØya, Kulturfest Tøyen, Melafestivalen, og forestillingen «Lufta er for alle» på hovedscenen på Det Norske Teatret.

Oversikt over hele styret er her.