Styret i Scenekunstbruket har vedtatt at Scenekunstbruket skal følge de nye satsene for lønn og honorar som fremkommer i ny rammeavtale (gjelden fra 1. august) om oppdrag for Den kulturelle skolesekken (DKS) mellom Akershus fylkeskommune og Kunstnernettverket.

Styret i Scenekunstbruket har vedtatt at Scenekunstbruket skal følge de nye satsene for lønn og honorar som fremkommer i ny rammeavtale (gjelden fra 1. august) om oppdrag for Den kulturelle skolesekken (DKS) mellom Akershus fylkeskommune og Kunstnernettverket. Flere av fylkene forholder seg allerede helt eller delvis til denne avtalen, og Kunstnernettverkets mål er å etablere like avtaler med alle fylkeskommunene i Norge. Scenekunstbruket har også inngått særskilt avtale med Norsk Skuespillerforbund (NSF) og Norske Dansekunstnere (NODA) om de gjeldende honorarsatsene.

Dette innebærer at vi, i våre prisutregninger for produksjoner som er inkludert i Scenekunstbrukets repertoar, justerer honorarsatsen fra 2012-nivå på kr 3.323,- til kr 3.508,- gjeldende fra 1.8.2015, og Kr 3.718,- fra 1.1.2016.

For teaterinstitusjoner som er omfattet av den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk teater- og orkesterforening/Spekter og fagforbundene, nyttes satser etter denne ved prisfastsetting.

I utredningen om kunstnerøkonomi Kunstens autonomi og kunstens økonomi fremheves behovet for et felles avtaleverk som kan sikre «gode  lønns- og arbeidsforhold og lik lønn for likt arbeid» innenfor Den kulturelle skolesekken. Som medlem av Norsk teater- og orkesterforening (NTO), er det viktig for Scenekunstbruket å bidra til at oppdragsgivere i Den kulturelle skolesekken sikrer kunstnere i ulike ansettelsesformer trygghet og forutsigbarhet i form av anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Langt på vei er NTO-institusjonene som arbeidsgivere normdannende for oppdragsbetingelsene på sine områder, og vi ønsker i størst mulig grad å følge de samme standardene i Scenekunstbrukets prisavtaler med kunstnerne.

For eventuelle spørsmål rundt nye prisutregninger på enkeltforestillinger, kan dere ta kontakt med Anki

 

 

Bildet er fra Amund Sølje Sveens forestilling Economic Theory for Dummies.