Det er klart for en ny søknadsrunde for Spenn.no med frist 1.september. Man kan søke om produksjonsmidler til scenekunst knyttet til Den kulturelle skolesekken (DKS).

Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og bør reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst. Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné, dette må gjenspeiles i søknaden.

Man kan søke om midler til:

  1. Nye produksjoner og prosjekter.
  2. Midler for tilrettelegging/gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.

Før man starter søknadsprosessen plikter søker å gjøre seg kjent med Spenn.no sine retningslinjer ved søknad om og tildeling av midler.
Spenn.no aksepterer bare søknader via vårt elektroniske søknadsskjema som du finner her.

I perioden 12. juli – 9. august er kontoret stengt, dette innbefatter også supporttjenesten for SPENN.NO