Verksteder i forkant/etterkant av scenekunstforestillinger i Den kulturelle skolesekken

Hvordan la elevene få enda mer ut av forestillingene i Den kulturelle skolesekken (DKS)? Verksteder skaper engasjement, lar elever og lærere utforske tematikk og form og gjør det enklere for dem å bruke forestillingene videre i undervisningen. På seminaret presenteres eksempler på slike verksteder utviklet for DKS av Den Nationale Scene, Det Norske Teatret ogscenekunstgrupper (tba). Drama- og teaterpedagogene og Dans i skolen på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, lanserer modell for pilotprosjekt. Scenekunstbruket er samarbeidspartner.

Når: Fredag 4. mai kl 10.00-12.30
Sted: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 (inngang vis-á-vis Steenstrupsgate 17), Grünerløkka, Oslo. http://www.seilet.org
Arrangører: Drama- og teaterpedagogene, Dans i skolen ogScenekunstbruket.
Aktuelt for: DKS-kontakter scenekunst, teatre/scenekunstgrupper som turnerer i Den kulturelle skolesekken, dramapedagoger og dansepedagoger som er interessert i å utvikle verksteder.

Gratis! Påmelding her

Program:

10.00 – 10.15 Åpning
10.15 – 11.15 Presentasjon av verksteder i dans og teater utviklet for DKS av Den Nationale Scene, Det Norske Teatret og scenekunstgrupper (tba).
15 min x 4 presentasjoner.
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.15 Parallelle møter (45 min)

a) Faglig møtepunkt – scenekunst/teater, samtale ledes av innlederne. Seminardeltakerne har mulighet til å stille spørsmål, dele erfaringer, be om råd.

b) Faglig møtepunkt – scenekunst/dans, samtale ledes av innlederne. Seminardeltakerne har mulighet til å stille spørsmål, dele erfaringer, be om råd.

c) For arrangører DKS. Presentasjon av modell for pilotprosjekt.

 • Presentasjon av modell for pilotprosjekt v/Drama- ogteaterpedagogene og Dans i skolen på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen.
 • Dialog: Muligheter for samarbeid om pilotprosjekter. Drøfte problemstillinger knyttet til organisering av Møt forestillingen! verksteder. 
12.15 – 12.30 Oppsummering og veien videre

 

Om pilotprosjektet Møt forestillingen!
Verksteder kalt Møt forestillingen! holdes i forkant/etterkant av scenekunstforestillinger som velges ut til å inngå i piloten skoleåret 2018/2019.

 • Fylkene som deltar i piloten velger én danseforestilling og én teaterforestilling.
 • Verkstedene utvikles for den enkelte forestilling.
 • Verkstedet holdes ikke samme dag, fra én uke- én dag i forkant/etterkant av forestillingen.
 • Antall turnédager som kjøres med verksted velges av DKS i fylket.
 • Varighet verksted: 90 min, opp til tre verksteder per dag (maks fem timer totalt, jfr. rammevilkår DKS).
 • Dramapedagoger og dansepedagoger hyres lokalt. Honorar følger DKS-satsen som er kr 3899,- per dag i 2017/2018. DKS i fylkene dekker honorar og utvikling av verksted.

Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen ved Drama- og teaterpedagogene ogDans i skolen bidrar med:

 • Utlysning av engasjement og kvalitetssikring av utvelgelse av dramapedagoger og dansepedagoger som utvikler og gjennomfører verksteder. De hyres lokalt i fylket der forestillingen skal turnere. Organisasjonene har fylkeslag og nettverk som dekker store deler av Norge.
 • Faglige samlinger for dramapedagoger og dansepedagoger som holder verksteder som en del av piloten Møt forestillingen! Erfaringsutveksling ogfaglig utvikling. Reisekostnader kan ikke dekkes, men ut i fra behov kan det vurderes samlinger i flere byer.
 • Initiere undersøkelser av hva lærere og elever får ut av verkstedene ogforestillingene.

Velkommen til seminar 4. mai! Husk påmelding