Østfold Teater har igangsatt et treårig Dramatikkprosjekt for å fremme ny dramatikk for barn og unge. Visjonen er å høyne sjangerens status og utvikle god, nyskrevet barne- og ungdomsdramatikk.
Dramatikkprosjektet initierer flere tiltak, både rettet mot unge skrivelystne og allerede etablerte forfattere, for at flere fatter interesse i å skrive for den yngre målgruppen.

Nå utlyser teatret en manuskonkurranse i to klasser, enakter og helaftens familieforestilling. Scenetekstene skal ha barn og ungdom som målgruppe. Vinnerne av hver klasse vil bli kjøpt inn og produsert ved Østfold Teater.
Frist: 1. november 2009.

For mer info : www.ostfoldteater.no