Vi styrker vår administrasjon for å kunne møte en stadig økende aktivitet innenfor vårt virksomhetsområde, og søker derfor en ny medarbeider som: KOORDINATOR

Norsk scenekunstbruk AS er den største landsdekkende formidler av scenekunst for aldersgruppen 0-20 år, og er den nasjonale aktøren for scenekunst innenfor Den kulturelle skolesekken. Gjennom kvalitetsvurderinger setter vi sammen et repertoar av ulike sceniske uttrykk tilgjengelig for turné. I tillegg til å være en formidlingsordning og bindeleddet mellom scenekunstnere og arrangører, skal vi også være en pådriver for kunstnerisk utvikling preget av kvalitet og mangfold. Vi forvalter i tillegg støtteordningen spenn.no, arrangerer den årlige festivalen Showbox og har nylig åpnet egen TV-kanal: kanalscenekunst.no. For mer informasjon se www.scenekunstbruket.no

I tillegg til daglig leder, er det for tiden to rådgivere ansatt i Scenekunstbruket.

Arbeidsoppgaver
Som koordinator i Scenekunstbruket vil du bidra i de oppgaver som ligger under vår virksomhet definert i handlingsplanen, herunder koordinering av kommunikasjons- og informasjonsarbeid, inkludert oppdatering/vedlikehold av våre webløsninger, registrering av forestillinger, søknadsskriving, utforming av notater/innspill og praktisk/logistisk arbeid rundt festivalen Showbox og andre arrangement.

Din bakgrunn
Vi søker en medarbeider med relevant høyere utdannelse og/eller relevant realkompetanse. Det er en fordel at du har kjennskap til scenekunstfeltet og har innsikt i, og forståelse for kulturpolitiske prosesser og er god til å uttrykke deg skriftlig. I tillegg til å beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Ansettelse
Stillingen som koordinator er i utgangspunktet en 80% stilling, med mulighet for utvidelse.
Vi ønsker en ansettelse fra høsten 2012. Lønn etter avtale.

Vi tilbyr en utfordrende og allsidig jobb i et hyggelig og kreativt miljø, samt gunstige ferie- og pensjonsordninger.

Søknadsfrist 1. juni 2012
Søknad og CV sendes elektronisk til aadne@scenekunstbruket.no

Ta kontakt med daglig leder Ådne Sekkelsten (tlf: 91 52 46 45) for nærmere opplysninger.