PRODUSENT

Delta k Østfold søker etter  produsent i sitt formidlingsarbeid.

Delta k Østfold er en fylkeskommunal virksomhet som utfører oppgaver som Østfold fylkeskommune står ansvarlig for: bl.a. Den kulturelle skolesekken, UKM, kulturkort for ungdom, oppbyggingen av et nettverk med kulturhusene samt videreføringen av opera-/musikkfestivalsatsingen på Fredriksten festning.

Produsenten inngår i et team med fagpersoner innen kunst og kultur som utfører oppgaver som Delta K er delegert ansvar for fra Østfold fylkeskommune . Dette innebærer at stillingen er svært variert og med høyt trykk i spesielle perioder.

Produsenten skal arbeide både selvstendig og i team. Dette teamet har det kunstneriske ansvaret for alt Delta k Østfold foretar seg. Dette vil også si utvelgelse av produksjoner, gjennomføring av prøver og praktisk oppfølging av turneer både overfor arrangørsteder og kunstnere. Delta k Østfold ønsker å utvide oppmerksomheten mot flerkulturelle produksjoner. Produsenten har også ansvaret for å rapportere til instanser på statlig nivå i h. t. samarbeidsavtaler og tildelingsbrev.
Spesielle oppgaver som er tillagt stillingen er:

– Spesielt ansvar for produksjoner innen scenekunst/media
– Holde pressen informert om alt hva Delta k Østfold foretar seg

Vi ønsker en samfunnsbevisst person med bred erfaring innen scenekunst og media samt god kunnskap til kunstfag generelt, kunnskap om politiske prosesser og bred erfaring fra arbeid i det offentlige. Vi legger spesielt vekt på erfaring fra flerkulturelt arbeid. Det er også viktig med samfunns-/kulturforståelse, analytiske egenskaper, betydelig fleksibilitet, og samarbeids- og formidlingsevne. Søker bør ha erfaring med kulturformidling til grunnskolen og pressearbeid. Videre legges det vekt på god formuleringsevne, erfaring i bruk av IKT og kunne arbeide i et høyt tempo. Beherskelse av fremmedspråk i tillegg til engelsk er en fordel.

Nærmere informasjon om stillingen fåes ved å kontakte leder av Delta k Østfold Tormod Gangfløt , tlf 69 30 44 31 / 91 84 63 83.

Søknad med CV sendes innen 17. januar 2007 til:
Østfold fylkeskommune
opplæringsavdelingen
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Vennligst benytt vårt standardiserte søknadsskjema. Skjemaet kan hentes på våre hjemmesider www.ostfold-f.kommune.no

———————————————————————————————————————————————————————–

PRODUSENT/PROSJEKTUTVIKLER

Delta k Østfold er en fylkeskommunal virksomhet som utfører oppgaver som Østfold fylkeskommune står ansvarlig for: bl.a. Den kulturelle skolesekken, UKM, kulturkort for ungdom, oppbyggingen av et nettverk med kulturhusene samt videreføringen av opera-/musikkfestivalsatsingen på Fredriksten festning.

Produsent/prosjektutvikler skal ha sitt hovedvirke i Askim, men for øvrig inngå i et team med fagpersoner innen kunst og kultur som utfører oppgaver som Delta K er delegert ansvar for fra Østfold fylkeskkommune . Dette innebærer at stillingen er svært variert og sesongbetont. I stillingen ligger det derfor inne en del reising rundt i fylket og særlig til Delta k Østfold sitt kontor i Fredrikstad.
Produsent/prosjektutvikler skal først og fremst arbeide selvstendig, men må bidra til en viss grad i teamarbeidet. Dette teamet har det kunstneriske ansvaret for alt Delta k Østfold foretar seg. Dette vil også si utvelgelse av produksjoner, gjennomføring av prøver og praktisk oppfølging av turneer både overfor arrangørsteder og kunstnere. Produsenten har også ansvaret for å rapportere til instanser på statlig nivå ihht samarbeidsavtaler og tildelingsbrev.

Spesielle oppgaver som er tillagt stillingen er:

– Bygge opp et nettverk med kulturhusene i fylket. Bidra i teamet med å gjøre programmering av salgstilbudet til disse.
– Ha ansvaret for videreføringen av arbeidet med kulturkort for ungdom. Arbeidet innebærer å videreføre avtaler med aktuelle leverandører til kortet, bygge opp en varig struktur og sette ut i livet spesielle kultursatsinger for å få oppmerksomhet blant unge.

Vi ønsker en samfunnsbevisst person med bred erfaring til kunstfag generelt, kunnskap om politiske prosesser og bred erfaring fra arbeid i det offentlige. Vi legger spesielt vekt på erfaring fra flerkulturelt arbeid. Det er også viktig med samfunns-/kulturforståelse, analytiske egenskaper, betydelig fleksibilitet, og samarbeids- og formidlingsevne. Søker må ha god formuleringsevne , erfaring i bruk av IKT og må kunne arbeide i et høyt tempo. Beherskelse av fremmedspråk er en fordel.

Nærmere informasjon om stillingen fåes ved å kontakte leder av Delta k Østfold Tormod Gangfløt , tlf 69 30 44 31 / 91 84 63 83.

Søknad med CV sendes innen 17. januar 2007 til:
Østfold fylkeskommune
opplæringsavdelingen
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Vennligst benytt vårt standardiserte søknadsskjema. Skjemaet kan hentes på våre hjemmesider www.ostfold-f.kommune.no