Kunst kan sees på som refleksjonsflater; det er oss selv vi ser. Der vi har ord for å reflektere over opplevelsen styrker vi denne, og kanskje oss selv som mennesker.

Ingen opplevelse er feil eller mer riktig enn en annen. Det viktigste for oss er at du reflekterer – at du tenker noe selv – om scenekunsten du har sett. Du kan bruke IRIS i en gruppe eller klasse, eller alene.

Norsk scenekunstbruk (NO), Teatercentrum (DK), Riksteatern (SE) og Listaleypurin (FO) ville lage en nettressurs for å utvikle barn og unges refleksjon rundt scenekunst. Nettressursen ble IRIS.