I vårt innspill til kunstnermeldingen fremhever vi tre velfungerende ordninger som er med på å styrke entreprenørskapskompetansen og rammevilkårene for kunstnerne, og dermed er med på å øke kunstnernes inntekter; produksjonsmidler, insentivordningen og rammeavtale.

I tillegg har vi levert et notat sammen med CREO, forbundet for kunst og kultur, om etablering av et Musikkbruk.

 

Her kan du lese hele innspilet og notatet:

Innspill til kunstnermeldingen 2019

Notat om musikkbruket, Scenekunstbruket og CREO

 

For alle Scenekunstbrukets innspill, høringssvar m.m. se Politikk.

 

Foto: Regjeringen