Denne uka får alle førsteklassinger i landet for første gang en samlet informasjonsbrosjyre om Den kulturelle skolesekken med seg hjem i ranselen.

Målet med å produsere og distribuere en felles brosjyre fra aktørene i Den kulturelle skolesekken er å fortelle landets førsteklassing-foresatte at barna deres vil oppleve og erfare kunst og kultur i skolen fra og med skolestart.

Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk scenekunstbruk, er opptatt av hva Den kulturelle skolesekken kan bety for barn og unge.

– Kunst er for meg den lille verden som speiler den store verden. Den rører ved mine egne meninger og fordommer, og gjør meg i bedre stand til å se verden fra ulike perspektiv. Jeg unner alle barn og unge å få oppleve den lille verden for kanskje bedre å forstå den store, sier han.

Brosjyrene kan lastes ned i bokmål og nynorsk til høyre.

Les mer her.