Hvordan påvirker mangelen på mangfold av ulike kropper i scenekunsten publikum?

Hvordan kan vi åpne opp for nye perspektiver og oppfatninger, der ideer og praksiser om ulike kropper blir strukket og utfordret?

I dette fagarrangementet løftes diskusjonen rundt hvordan scenekunsten kan bli en mer likestilt praksis for ulike utøvere, arrangører og publikum. Tone Pernille Østern presenterer arbeidet hun gjorde som leder for Different Bodies Lab for Scenekunstbruket i EU-prosjektet PUSH+

Tone Pernille Østern er dansekunstner, professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er også gjesteprofessor i dansedidaktikk i samtidskontekster ved Stockholms konstnärliga högskola. 

Different Bodies Lab er en del av Kreativt Europa prosjektet PUSH+, hvor Scenekunstbruket er en av fem internasjonale partnere. Kunstnerne som deltok i prosjektet kommer fra Skottland, Irland, Danmark, Belgia og Norge.

Dato: Mandag 13. juni 2022
Tid: 09.00-10.30
Sted: Bikuben, Det norske teatret, Kristian IVs gate 8

Deltakelse på arrangementet er gratis, men du må melde deg på her.

Arrangementet blir også streamet:

https://vimeo.com/event/2167435/f998e51ff7

Foto: Tendai Makurumbandi

Fra forestillingen Dis(placed) shadows