Årets prisvinner har gjennom mange år vært en ressurs på scenekunstfeltet, og har gjennom sitt virke spredt lærdom, visdom og kjærlighet! Prisvinneren har utviklet sin helt egen metode for å se og utvikle mennesker til å bli kunstnere, og gjennom alle år delt generøst av sin kunnskap.

Familiens plan var at han skulle bli ingeniør, men prisvinneren drømte selv om noe helt annet: Han ville danse og spille teater. Vi er svært glade for at han fulgte sin egne drøm.

Den kunstneriske utviklingen som har vært på det norske scenekunstfeltet er mye takket være årets prisvinner, og arven bæres videre.

Nominerte:

Rom for dans
Frida Odden Brinkmann
Rimfrost produksjoner
Nadir Guendouz