Før vi deler ut prisen ønsker vi gjerne gå inn på definisjonen av selve ordet, djerv. Ordet djerv kommer fra Norrønt, djaefr, og viser til en persons evne til å vise mot. Mot er en persons eller gruppes evne til å være modig, uredd og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser frykt, usikkerhet og risiko. Begrepet knyttes til selvtillit og en evne til å vise djervhet.

Årets prisvinner kunne like gjerne hatt et bilde av seg selv i ordboken ved siden av ordet djerv. Årets vinner står ærlig frem uten frykt for konsekvensene man gjerne selv kan føle på som utøvende scenekunstner. Vinneren av prisen tør å si høyt det kanskje mange andre i lignende situasjon føler, men ikke våger å si. Personen representerer seg selv, men også mange andre og viser en modighet det står respekt av.

Med en nødvendig protest har prisvinneren både gjennom sitt kunstneriske virke og uttalelser det siste året tatt for seg det norske scenekunstfeltet, der noen er utenfor og innenfor. En tydelig stemme som baner vei for de som kommer bak ham.

Nominerte:

Bernhard Ellefsen
Bevar teatervitenskap-oppropet våren 2023, ved Millan Persdotter Persson
Mariken Lauvstad
Tani Dibasey