Geir Hytten er nytt medlem i Scenekunstbrukets kunstneriske råd. Kunstnerisk råd er en vurderingsinstans som ved sin rådgivende funksjon skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar. I tillegg skal kunstnerisk råd skal vurdere søknader om tilrettelegging av scenekunstforestillinger for turné og gjenopptakelse, samt fordele midler satt av til dette formålet i samarbeid med Scenekunstbruket.

Geir har en MA i dans fra Laban og en MPhil i Samfunnsgeografi fra UiO. I London samarbeidet han med Punchdrunk i ulike prosjekter over ti år. Andre kompanier han har vært tilknyttet er; Vincent Dance Theatre, The Cholmondeleys and The Featherstonehaughs, Frantic Assembly/National Theatre -Scotland, Daniel Kramer/Frauke Requardt (Sadler’s Wells), Coisceim, National Theatre -London og Complicite.

I Norge har han vært en del av Jo Strømgren Kompani, danset for Impure Company, Brageteatret, Ulf Nilseng/Toyboys, Kjersti Engebretsen, Marie Nikazm Bakken/Friedrich Floen, Elle Sofe, Simone Grøtte, Katrine Kirsebom, Laterna, De Naive/Roza Moshtaghi, Gry Ulfeng og Karstein Solli.

Han har koreografert og utøvd Vi Synger (2016), YOUR FAN (2018), hello brother scene og film (2019-20), grief will be our companion (2021) og har premiere på in visible på Dansens Hus vår 2024. Han er ansatt i Skuespiller -og Dansealliansen (SKUDA).

Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre, og består i dag av syv personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig kompetanse. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 3 år av gangen. Faglig rådgiver i Scenekunstbruket Guri Birkeland har ansvar for arbeidet som gjøres i Kunstnerisk råd.