Huskeliste

  • Sørg for at du/dere alltid har en skriftlig kontrakt før arbeidet begynner.
  • Skriv kontrakt med alle som deltar i produksjonen på alle nivåer.
  • Tidsbegrensning, hva med fremtiden?
  • Vær føre var. Har du ikke en skriftlig kontrakt, er det vanskelig å påvise et avtalebrudd!

 

Om kontraktene

Avtaleforslagene må betraktes som veiledende og vi minner også om at man har fri forhandlingsrett. For mer informasjon, se www.adeb.no. Du finner kontraktene som nedlastbare vedlegg på denne siden.

Vi hjelper deg gjerne!

Kort tekst om hva dette er og hvorfor du bør gjøre det. Litt blabla tekst.

Ta kontakt