Arrangørstøtte 

et insentiv for å velge kvalitet.

 

Hva er arrangørstøtte? 

Fylkene som er medlem i vårt formidlingsnettverk, kan få refundert inntil 50 prosent av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar.
Dette avhenger av tilgjengelige midler, og de siste årene har arrangørstøtten utgjort mellom ca. 15-20 prosent. 

Fylkene rapporterer årlig inn statistikk og alle kostnader (grunnpriser, reise, diett og opphold, leie av teknisk utstyr, riggedag, frakt av elever m.m.) ved å ha en forestilling på turne fra vårt repertoar. Arrangørstøtten som utbetales er øremerket innkjøp av ny scenekunst fra vårt repertoar. 

 

Repertoar og kvalitetsvurdering 

Scenekunstbruket ser og kvalitetsvurderer forestillinger i samarbeid med vårt kunstneriske råd, og i dialog med de scenekunstansvarlige i DKS i fylkene. Vi legger vekt på kunstnerisk kvalitet, og at repertoaret skal vise et mangfold av uttrykksformer, formater og kontekster for målgruppen 0- 20 år. Mer info om kunstnerisk råd finner du her. 

 

Arrangøren 

Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger. Arrangøren tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler eventuelle spillejobber/turné.

Alle fylker er medlem av Scenekunstbrukets formidlingsordning.  Arrangører bør ta kontakt med sin fylkeskommune for eventuell tilknytning til eksisterende ordninger.  

 

Siden Scenekunstbruket ikke har fått økte bevilgninger til arrangørstøtte/insentivordningen, har vi ikke mulighet for å utvide ordningen til flere medlemmer på nåværende tidspunkt.  

Se hele vårt repertoar

Variert repertoar med profesjonelt teater og dans for et ungt publikum.