– hva kan vises innenfor Den kulturelle skolesekken?

Scenekunstbruket inviterer til fagdag på Det Andre Teatret i Oslo, hvor publikum i salen, personer fra både kunst- pedagogikk- og behandlingsmiljøer møtes til erfaringsutveksling og kunnskapsbytte.

Bakgrunnen for fagdagen er avlysningen av Hege Haagenruds forestilling De Grenseløse i Buskerud, høsten 2012. I forestillingen ser vi verden gjennom en ung jente, som har isolert seg fra omverdenen og er diagnostisert med det meste av psykiske lidelser. Handlingen i stykket er et produkt av hennes fantasi og tvangstanker. Vi ser de feil hun ser ved seg selv; vi ser underbevisstheten hennes. Hun er grenseløs, og klarer ikke å skjerme seg mot inntrykk og påvirkning utenfra.

Etter tilbakemeldinger fra enkelte personer i det psykologiske fagmiljøet i Buskerud ble forestillingen stoppet. Spiseforstyrrelser og selvskading er i en særstilling når det kommer til smitteeffekt og symptomimitasjon, og det kom reaksjoner på målgruppen forestillingen ble vist for. Hege Haagenrud har på sin side, laget De grenseløse i samråd med fagfolk som har selvskading som ekspertfelt.

Scenekunstbruket tar tilbakemeldingene som har kommet rundt forestillingen alvorlig, samtidig som den bringer frem mange interessante problemstillinger i forhold til formidling av kunst til barn og unge innenfor en arena som Den kulturelle skolesekken generelt. En arena der kunst i stor grad er obligatorisk for elevene – og en arena hvor kunsten når ut til et stort publikum. Samtidig som det er usikkerhet og en faglig uenighet om hva man kan vise for barn og unge, både innenfor helsefagmiljøet og i kunstmiljøet.

 

Fagdagen tar blant annet for seg målgruppe, smitteeffekt, pedagogisk apparat, og ikke minst åpenhet rundt alvorlige problemstillinger tatt opp i kunst rettet mot ungdom.

Vi begynner med å se forestillingen De grenseløse av Hege Haagenrud, før innledere legger grunnlaget for videre diskusjon. Ordstyrer er Camilla Vanebo, tidligere scenekunstkonsulent i Oppland fylkeskommune, nå selvstendig næringsdrivende i Friogfrank AS.

Innledere: Runi Børresen (førstelektor ved Høgskolen i Buskerud), Juni Raak Høiseth (Brukerrådet ved Capio anoreksisenter i Fredrikstad), Gry Ulfeng (tidligere scenekunstkonsulent i Vest-Agder) Ida Strøm-Larsen (Prosjektleder ved Nasjonalmuseet)

Dato: Mandag 28. Januar 2013
Tid: 10:00 – 16:00
Sted: Det Andre Teatret, Ivan Bjørndalsgate 9
Pris: 250,-
Kun forhåndspåmelding innen 23.januar.
Fagdagen inkluderer forestilling, lunsj og kaffe.

Kun påmelding her: deltager.no/farlige_kunst

Mer informasjon om innledere m.m. kommer.